Booking

Henvendelser rettes til post@jazzesbjerg.dk


Demo og PR-materiale kan sendes til:

Jazz Esbjerg c/o SDMK (att. Jazz Esbjerg)

Kirkegade 61 6700 Esbjerg


CD’er returneres kun, hvis frankeret svarkuvert medfølger.


Læs venligst dette:

Hvert år modtages mange hundrede henvendelser ang. booking i Jazz Esbjerg. Vi afvikler  årligt ca. 10 koncerter, og det er derfor kun de færreste, der får muligheden, desværre.


Vores koncertår er opdelt i to perioder - forår og efterår, og vi afholder IKKE koncerter i juni og juli måned.


Klubbens musikalske profil er “moderne” jazz defineret i videste forstand.


Vi arbejder IKKE med ventelister, der overføres fra halvår til halvår, og mange henvendelser om det samme (ligesom kontakt til enkelte bestyrelsesmedlemmer) øger ikke mulighederne. Programmet sammensættes udelukkende af bestyrelsen.


Vi kan ikke påtage os at besvare alle henvendelser. Koncerttilbud der IKKE dækkes af overstående musikprofil vil som hovedregel blive ignoreret. Men alle relevante musiktilbud indgår i klubbens planlægning, og programsætning behandles seriøst.