Bestyrelsen


Nicolas Kock (Formand)

Thilde Fjord Madsen (Næstformand)

 Inger Juhl Jensen (Kasserer)

 Hannah Busk larsen (Sekretær)

Katrine Kjeldskov Jensen


Suppleanter:


Christoffer Skovhus Christensen

Cecilia Busk Larsen